Rádiové dálkové ovládání (RDO) firmy HBC je určeno především k využití v průmyslových aplikacích. Tomu odpovídá jeho provedení, s důrazem na bezpečnost a spolehlivost při provozu.

Ponecháme-li stranou velmi precizní dílenské zpracování výrobků, je často kladenou otázkou: „Jak je zabezpečeno, aby cizí vysílač neaktivoval povely přijímače?“ K tomu je třeba vysvětlit princip funkce soupravy:

Přijímač a vysílač jsou rádiová zařízení, která pracují na stejném kmitočtu. Maximální vzdálenost přijímače od vysílače je 100 až 300 metrů, v závislosti na podmínkách šíření. Vysílač sestavuje a vysílá tzv. přenosový telegram, přijímač přenosový telegram přijímá, vyhodnocuje a převádí na řídící prvky (relé, tranzistory, analogové výstupní členy, průmyslová rozhraní atd.). Součástí přenosového telegramu jsou i systémové informace, z nichž nejdůležitější jsou identifikace vysílače a paritní bity. Přijímač vyhodnocuje neustále telegram od vysílače. Pokud přijímač obdrží  více než dva po sobě jdoucí vadné telegramy nebo pokud neobdrží ve stanoveném čase správný telegram (max. 450 ms), vypne bezpečnostní obvody.

To znamená, že přenos je zabezpečen nejen proti rušení cizím vysílačem, ale i proti rušení vysílačem pracujícím na stejné frekvenci a používajícím stejnou stavbu přenosového telegramu. Vysílač s přijímačem mají totiž jedinečnou a neopakovatelnou systémovou adresu. Z toho je patrné, že vysílač s přijímačem tvoří nedělitelný pár, soupravu. Nelze je použít odtrženě například v kombinaci s jiným přijímače či vysílačem.

Hledání

Obrázek z galerie

Kdo je připojen

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen